oyunculuk

Kullanım örnekleri

oyunculuk
acting
icon arrow

acting

Phonetic: "/ˈæk.tɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To do something.

Example: If you don't act soon, you will be in trouble.


Definition: To do (something); to perform.


Definition: To perform a theatrical role.

Example: I started acting at the age of eleven in my local theatre.


Definition: Of a play: to be acted out (well or badly).


Definition: To behave in a certain manner for an indefinite length of time.

Example: A dog which acts aggressively is likely to bite.


Definition: To convey an appearance of being.

Example: He acted unconcerned so the others wouldn't worry.


Definition: To do something that causes a change binding on the doer.

Example: act on behalf of John


Definition: (construed with on or upon) To have an effect (on).

Example: Gravitational force acts on heavy bodies.


Definition: To play (a role).

Example: He's been acting Shakespearean leads since he was twelve.


Definition: To feign.

Example: He acted the angry parent, but was secretly amused.


Definition: (construed with on or upon, of a group) To map via a homomorphism to a group of automorphisms (of).

Example: This group acts on the circle, so it can't be left-orderable!


Definition: To move to action; to actuate; to animate.

icon arrow

acting

Phonetic: "/ˈæk.tɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An action or deed.


Definition: Something done by a party — so called to avoid confusion with the legal senses of deed and action.


Definition: Pretending.


Definition: The occupation of an actor.

icon arrow

acting

Phonetic: "/ˈæk.tɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Temporarily assuming the duties or authority of another person when they are unable to do their job.

Example: Acting President of the United States is a temporary office in the government of the United States.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.