perdigonazo

Kullanım örnekleri

perdigonazo
shot
icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To launch a projectile.


Definition: To move or act quickly or suddenly.


Definition: To act or achieve.


Definition: To measure the distance and direction to (a point).


Definition: To inject a drug (such as heroin) intravenously.


Definition: To develop, move forward.


Definition: To protrude; to jut; to project; to extend.

Example: The land shoots into a promontory.


Definition: To plane straight; to fit by planing.


Definition: To variegate as if by sprinkling or intermingling; to color in spots or patches.W


Definition: To shoot the moon.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The result of launching a projectile or bullet.

Example: The shot was wide off the mark.


Definition: The act of launching a ball or similar object toward a goal.

Example: They took the lead on a last-minute shot.


Definition: The heavy iron ball used for the shot put.

Example: The shot flew twenty metres, and nearly landed on the judge's foot.


Definition: Small metal balls used as ammunition.


Definition: Metal balls (or similar) used as ammunition; not necessarily small.


Definition: (referring to one's skill at firing a gun) Someone who shoots (a gun) regularly

Example: He'd make a bad soldier as he's a lousy shot.


Definition: An opportunity or attempt.

Example: I'd like just one more shot at winning this game.


Definition: A remark or comment, especially one which is critical or insulting.


Definition: A punch or other physical blow.


Definition: A measure of alcohol, usually spirits, as taken either from a shot-glass or directly from the bottle, equivalent to about 44 milliliters; 1.5 ounces. ("pony shot"= 30 milliliters; 1 fluid ounce)

Example: I'd like a shot of whisky in my coffee.


Definition: A single serving of espresso.


Definition: A reckoning, a share of a tavern bill, etc.


Definition: A single snapshot or an unbroken sequence of photographic film exposures, or the digital equivalent; an unedited sequence of frames.

Example: We got a good shot of the hummingbirds mating.


Definition: A vaccination or injection.

Example: I went to the doctor to get a shot for malaria.


Definition: A home run that scores one, two, or three runs (a four run home run is usually referred to as a grand slam).

Example: His solo shot in the seventh inning ended up winning the game.


Definition: (US federal prison system) Written documentation of a behavior infraction.


Definition: (fisheries) A cast of one or more nets.


Definition: (fisheries) A place or spot for setting nets.


Definition: (fisheries) A single draft or catch of fish made.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To load (a gun) with shot.

icon arrow

shot

Phonetic: "/ʃɒt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Worn out or broken.

Example: The rear axle will have to be replaced. It’s shot.


Definition: (of material, especially silk) Woven from warp and weft strands of different colours, resulting in an iridescent appearance.

Example: The cloak was shot through with silver threads.


Definition: Tired, weary.

Example: I have to go to bed now; I’m shot.


Definition: Discharged, cleared, or rid of something.


Definition: Scarred silly or crazy of something or someone usually due to a traumatic experience with said fear.

Example: This man is wolf shot from seeing too many horror movies with wolves in them, so much so that even the mention of the word “wolf” makes him run in terror and that need committed to the insane asylum.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.