sabellidae familyasında yer alan halkalı bir deniz solucanı

Kullanım örnekleri

sabellidae familyasında yer alan halkalı bir deniz solucanı
fan worm
icon arrow

fan

Phonetic: "/fæn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A hand-held device consisting of concertinaed material, or slats of material, gathered together at one end, that may be opened out into the shape of a sector of a circle and waved back and forth in order to move air towards oneself and cool oneself.


Definition: An electrical or mechanical device for moving air, used for cooling people, machinery, etc.


Definition: The action of fanning; agitation of the air.


Definition: Anything resembling a hand-held fan in shape, e.g., a peacock’s tail.


Definition: An instrument for winnowing grain, by moving which the grain is tossed and agitated, and the chaff is separated and blown away.


Definition: A small vane or sail, used to keep the large sails of a smock mill always in the direction of the wind.


Definition: A section of a tree having a finite number of branches

icon arrow

fan

Phonetic: "/fæn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To blow air on (something) by means of a fan (hand-held, mechanical or electrical) or otherwise.

Example: We enjoyed standing at the edge of the cliff, being fanned by the wind.


Definition: To slap (a behind, especially).


Definition: (usually to fan out) To move or spread in multiple directions from one point, in the shape of a hand-held fan.


Definition: To dispel by waving a hand-held fan.

Example: I attempted to fan the disagreeable odour out of the room.


Definition: To perform a maneuver that involves flicking the top rear of an old-style gun.


Definition: (metaphoric) To invigorate, like flames when fanned.


Definition: To winnow grain.

icon arrow

worm

Part Of Speech: noun


Definition: A generally tubular invertebrate of the annelid phylum; an earthworm.


Definition: More loosely, any of various tubular invertebrates resembling annelids but not closely related to them, such as velvet worms, acorn worms, flatworms, or roundworms.


Definition: A type of wingless "dragon", especially a gigantic sea serpent.


Definition: Either a mythical "dragon" (especially wingless), a gigantic sea serpent, or a creature that resembles a Mongolian death worm.


Definition: A contemptible or devious being.

Example: Don't try to run away, you little worm!


Definition: A self-replicating program that propagates through a network.


Definition: A graphical representation of the total runs scored in an innings.


Definition: Anything helical, especially the thread of a screw.


Definition: Any creeping or crawling animal, such as a snake, snail, or caterpillar.


Definition: An internal tormentor; something that gnaws or afflicts one’s mind with remorse.


Definition: A strip of linked tiles sharing parallel edges in a tiling.


Definition: The lytta.


Definition: (preceded by definite article) A dance, or dance move, in which the dancer lies on the floor and undulates the body horizontally thereby moving forwards.

icon arrow

worm

Part Of Speech: verb


Definition: To make (one's way) with a crawling motion.

Example: We wormed our way through the underbrush.


Definition: To move with one's body dragging the ground.


Definition: To work one's way by artful or devious means.


Definition: To work (one's way or oneself) (into) gradually or slowly; to insinuate.

Example: He wormed his way into the organization


Definition: To effect, remove, drive, draw, or the like, by slow and secret means; often followed by out.


Definition: (in “worm out of”) To drag out of, to get information that someone is reluctant or unwilling to give (through artful or devious means or by pleading or asking repeatedly).


Definition: To fill in the contlines of (a rope) before parcelling and serving.

Example: Worm and parcel with the lay; turn and serve the other way.


Definition: To deworm (an animal).


Definition: To cut the worm, or lytta, from under the tongue of (a dog, etc.) for the purpose of checking a disposition to gnaw, and formerly supposed to guard against canine madness.


Definition: To clean by means of a worm; to draw a wad or cartridge from, as a firearm.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!