kuş tüyü

Kullanım örnekleri

kuş tüyü
feather
icon arrow

feather

Phonetic: "/ˈfɛð.ə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A branching, hair-like structure that grows on the bodies of birds, used for flight, swimming, protection and display.


Definition: Long hair on the lower legs of a dog or horse, especially a draft horse, notably the Clydesdale breed. Narrowly only the rear hair.


Definition: One of the fins or wings on the shaft of an arrow.


Definition: A longitudinal strip projecting from an object to strengthen it, or to enter a channel in another object and thereby prevent displacement sideways but permit motion lengthwise; a spline.


Definition: Kind; nature; species (from the proverbial phrase "birds of a feather").


Definition: One of the two shims of the three-piece stone-splitting tool known as plug and feather or plug and feathers; the feathers are placed in a borehole and then a wedge is driven between them, causing the stone to split.


Definition: The angular adjustment of an oar or paddle-wheel float, with reference to a horizontal axis, as it leaves or enters the water.


Definition: Anything petty or trifling; a whit or jot.


Definition: (in the plural) Partridges and pheasants, as opposed to rabbits and hares (called fur).

icon arrow

feather

Phonetic: "/ˈfɛð.ə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover or furnish with feathers.


Definition: To arrange in the manner or appearance of feathers.

Example: The stylist feathered my hair.


Definition: To rotate the oars while they are out of the water to reduce wind resistance.


Definition: To streamline the blades of an aircraft's propeller by rotating them perpendicular to the axis of the propeller when the engine is shut down so that the propeller does not windmill during flight.

Example: After striking the bird, the pilot feathered the left, damaged engine’s propeller.


Definition: To finely shave or bevel an edge.


Definition: To intergrade or blend the pixels of an image with those of a background or neighboring image.


Definition: To adorn, as with feathers; to fringe.


Definition: To render light as a feather; to give wings to.


Definition: To enrich; to exalt; to benefit.


Definition: To tread, as a cock.


Definition: To accidentally touch the cue ball with the tip of the cue when taking aim

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!