xera

Kullanım örnekleri

xera
plumed basilisk (basiliscus plumifrons)
icon arrow

plumed

Phonetic: "/pluːmd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To adorn, cover, or furnish with feathers or plumes, or as if with feathers or plumes.


Definition: Chiefly of a bird: to arrange and preen the feathers of, specifically in preparation for flight; hence , to prepare for (something).


Definition: (by extension) To congratulate (oneself) proudly, especially concerning something unimportant or when taking credit for another person's effort; to self-congratulate.

Example: He plumes himself on his skill.


Definition: To strip (a bird) of feathers; to pluck.


Definition: Of a dispersed substance such as dust or smoke: to fan out or spread in a cloud.

Example: Smoke plumed from his pipe, then slowly settled towards the floor.

icon arrow

plumed

Phonetic: "/pluːmd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having or decorated with a plume or plumes.

icon arrow

basilisk

Phonetic: "/ˈbæs.ɪ.lɪsk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A mythical (and heraldic) snake-like dragon type, reputed to be so venomous that its gaze was deadly.

Example: The deadly look of the basilisk


Definition: A type of dragon used in heraldry.


Definition: A tree-dwelling type of lizard of the genus Basiliscus - the basilisk lizard


Definition: A type of large brass cannon.

icon arrow

basilisk

Phonetic: "/ˈbæs.ɪ.lɪsk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Suggesting a basilisk (snake-like dragon): baleful, spellbinding.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!