kadın aşkı

Kullanım örnekleri

kadın aşkı
girl crush
icon arrow

girl

Phonetic: "/ɡɵːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A female child, adolescent, or a young woman.


Definition: A young female animal.


Definition: (sometimes offensive) A woman, especially a young woman


Definition: A female servant; a maid. (see usage notes)


Definition: A queen (the playing card.)


Definition: A term of endearment. (see usage notes)


Definition: One's girlfriend.


Definition: One's daughter.

Example: Your girl turned up on our doorstep.


Definition: A roebuck two years old.


Definition: Cocaine, especially in powder form.


Definition: (somewhat childish) A female (tree, gene, etc).


Definition: A boy or man who is weak or sentimental.

Example: Don't be such a girl!

icon arrow

girl

Phonetic: "/ɡɵːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To feminize or girlify; to gender as a girl or as for girls.


Definition: (somewhat informal) To staff with or as a girl or girls.

icon arrow

crush

Phonetic: "/kɹʌʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A violent collision or compression; a crash; destruction; ruin.


Definition: Violent pressure, as of a moving crowd.


Definition: A crowd that produces uncomfortable pressure.

Example: a crush at a reception


Definition: A violent crowding.


Definition: A crowd control barrier.


Definition: A drink made by squeezing the juice out of fruit.


Definition: An infatuation with somebody one is not dating.

Example: I've had a huge crush on her since we met many years ago.


Definition: A standing stock or cage with movable sides used to restrain livestock for safe handling.


Definition: A party or festive function.


Definition: The process of crushing cane to remove the raw sugar, or the season when this process takes place.

icon arrow

crush

Phonetic: "/kɹʌʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To press between two hard objects; to squeeze so as to alter the natural shape or integrity of it, or to force together into a mass.

Example: to crush grapes


Definition: To reduce to fine particles by pounding or grinding

Example: to crush quartz


Definition: To overwhelm by pressure or weight.

Example: After the corruption scandal, the opposition crushed the ruling party in the elections


Definition: To oppress or grievously burden.


Definition: To overcome completely; to subdue totally.

Example: The sultan's black guard crushed every resistance bloodily.


Definition: To be or become broken down or in, or pressed into a smaller compass, by external weight or force

Example: an eggshell crushes easily


Definition: To feel infatuation or unrequited love.

Example: She's crushing on him.


Definition: To give a compressed or foreshortened appearance to.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.