büyük kavga

Kullanım örnekleri

büyük kavga
pitched battle
icon arrow

pitched

Phonetic: "/pɪtʃt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover or smear with pitch.


Definition: To darken; to blacken; to obscure.

icon arrow

pitched

Phonetic: "/pɪtʃt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To throw.

Example: He pitched the horseshoe.


Definition: To throw (the ball) toward a batter at home plate.


Definition: To play baseball in the position of pitcher.

Example: Bob pitches today.


Definition: To throw away; discard.

Example: He pitched the candy wrapper.


Definition: To promote, advertise, or attempt to sell.

Example: He pitched the idea for months with no takers.


Definition: To deliver in a certain tone or style, or with a certain audience in mind.

Example: At which level should I pitch my presentation?


Definition: To assemble or erect (a tent).

Example: Pitch the tent over there.


Definition: To fix or place a tent or temporary habitation; to encamp.


Definition: To move so that the front of an aircraft or boat goes alternatively up and down.


Definition: To play a short, high, lofty shot that lands with backspin.

Example: The only way to get on the green from here is to pitch the ball over the bunker.


Definition: To bounce on the playing surface.

Example: The ball pitched well short of the batsman.


Definition: (of snow) To settle and build up, without melting.


Definition: To alight; to settle; to come to rest from flight.


Definition: (with on or upon) To fix one's choice.


Definition: To plunge or fall; especially, to fall forward; to decline or slope.

Example: The field pitches toward the east.


Definition: (of an embankment, roadway) To set, face, or pave with rubble or undressed stones.


Definition: (of a price, value) To set or fix.


Definition: (of a card) To discard for some gain.

icon arrow

pitched

Phonetic: "/pɪtʃt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To produce a note of a given pitch.


Definition: To fix or set the tone of.

icon arrow

pitched

Phonetic: "/pɪtʃt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a slope.

Example: a pitched roof


Definition: Having a specified tonal range.

Example: a high-pitched scream.


Definition: Fought from predetermined positions at a specified time and place.

Example: a pitched battle


Definition: Covered in pitch.

icon arrow

battle

Phonetic: "/ˈbætəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A contest, a struggle.

Example: the battle of life


Definition: A general action, fight, or encounter, in which all the divisions of an army are or may be engaged; a combat, an engagement.


Definition: A division of an army; a battalion.


Definition: The main body of an army, as distinct from the vanguard and rear; the battalia.

icon arrow

battle

Phonetic: "/ˈbætəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To join in battle; to contend in fight

Example: Scientists always battle over theories.


Definition: To fight or struggle; to enter into a battle with.

Example: She has been battling cancer for years.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.